,

Hvordan går det med brug af elektricitet?

Havneudvalget opfordrede for nogen tid siden til, at der blev sparet på unødig brug af elektricitet overalt på foreningens område. I den forbindelse var der en henvisning til reglerne:

”Reglementer for Sundby Sejlforening, Pladsen

§ 4  Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen. Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri…” 

Hver måned aflæses foreningens el-forbrug. Der har heldigvis været en mærkbar nedgang i forbruget i forhold til sidste år! Det milde efterår har selvfølgelig været medvirkende, men hvis du også har medvirket, så siger vi tak!

Medlemmerne med fartøjer i vandet eller på land kan nu købe et orangefarvet elkabel (Med længder 10, 15, 20 eller 25 m ) med monteret energimåler (bi-måler). (Køb ved S.L.ENERGITEKNIK ApS, tlf. 40176808. Du skal oplyse, at du er medlem af SSF, så får du måleren til specialpris sendt direkte til din privatadresse). Måleren registreres af Havnechefen / kontoret og der afregnes forbrug 1 gang om året, ligesom grejskure med fast måler.

Et fartøj kan stadig være tilsluttet 220/230 volt uden opsyn ved opladning og vedligeholdelse af akkumulatorer, hvis der benyttes en moderne lader af typen IU0U (pulslader/switch-mode lader), men akkumulatorer må selvfølgelig ikke benyttes til opvarmning og køle- og fryseskabe og opladning af elmotorer uden tilslutning af en registreret energimåler. 

Med foreningens termisk kamera, der måler temperaturforskelle, bliver der fortsat lavet stikprøvekontrol af fartøjer i havnen, på pladsen samt ved grejskure (hvor der ikke er monteret bi-måler). Herudover kan der laves kontrol med en energimåler for at se, om der bruges mere strøm i længere tid end det tager at vedligeholde akkumulatorer. Vis et godt eksempel ved kun at have elkabler tilsluttet kortvarigt.

Havneudvalget.