Indbydelse til TORM Enkel Kapsejlads den 21. maj

Lillian---2013-086

Trænerteamet i Sundby Sejlforenings Ungdomsafdeling,
Amager Strandvej 15, 2300 København S,
inviterer til kapsejlads.

Søndag, den 21. maj, gennemfører vi enkel kapsejlads for begyndersejlere uden for klassificering.

Program
9:00 Mødetid
9:30 Skippermøde
10:30 Dagens første start
Der er planlagt 4 sejladser, der hver varer ca. 30 minutter
Frokost spises i fællesskab på land efter 2. sejlads
Afslutning efter 4. sejlads.

Tilmelding
Ved at sende en mail til ungdomsleder@sundby-sejlforening.dk senest den 15. maj.
Husk at skrive dit navn, hvilken jolletype du sejler i og jollens navn.

Startgebyr
50 kr. betales til konto nr. 6506 3050513512 med angivelse af navn, klub og bådtype.

Bane
Beskrivelse af baner, som kan blive sejlet på dagen.
De endelige baner opgives og gennemgås ved skippermøde.

Regler
Der sejles efter ”Simple regler for kapsejlads”.

Præmier
Alle har lært noget, derfor får alle et diplom.

Med sejlerhilsen
Trænerteamet
Ungdomsafdelingen i Sundby Sejlforening

Bilag
Bane-eksempler
Enkel bane med en mærkerunding.

Variation:
Start mod vinden, så der bliver et opkryds, et mærkerunding og et læns.
Kan udvides til 2 omgange ved at runde et valgfrit bundmærke og topmærket én gang mere og målgang.