Indkaldelse til generalforsamling 2012

Søndag den 25. marts kl. 9.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således i lige år:

Følgende er på valg:

Formanden
Tonny Pedersen
Kapsejladschefen
Marc Wain Pedersen (modtager ikke genvalg)
Ungdoms- og jolleleder
Lena Skov Andersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Flemming von Wowern
Leif Henriksen (modtager ikke genvalg)
Formanden for klubhus og bygninger
Frits Meiniche
1 suppleant til bestyrelsen
Bjarne A. Larsen
1 revisor
Brian Frisendahl

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 26. februar kl. 9.

Bestyrelsen
14. februar 2012