Indkaldelse til generalforsamling 2012

  Søndag den 25. marts kl. 9.00 i klubhuset

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Protokol og beretning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Lovændringsforslag
  6. Andre forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

  Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således i lige år:

  Følgende er på valg:

  Formanden
  Tonny Pedersen
  Kapsejladschefen
  Marc Wain Pedersen (modtager ikke genvalg)
  Ungdoms- og jolleleder
  Lena Skov Andersen
  2 havneudvalgsmedlemmer
  Flemming von Wowern
  Leif Henriksen (modtager ikke genvalg)
  Formanden for klubhus og bygninger
  Frits Meiniche
  1 suppleant til bestyrelsen
  Bjarne A. Larsen
  1 revisor
  Brian Frisendahl

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 26. februar kl. 9.

  Bestyrelsen
  14. februar 2012