Indkaldelse til generalforsamling 2013

Søndag den 7. april 2013 kl. 9.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Følgende er på valg:

Sekretær
Poul Christensen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Niels Fuglesang (modtager ikke genvalg)
Havneudvalgsmedlem
Lars Fure (modtager ikke genvalg)
Havneudvalgsmedlem for 1 år (*)
Nyt havneudvalgsmedlem
Festudvalgsformand
Hanne Rosa Nielsen (modtager ikke genvalg)
Suppleant til bestyrelsen
Niels Jørgen Axelsen
Webredaktør
Poul Christensen
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisor
Slettes
1 revisorsuppleant
Tom Benda
1 kasserer
Britta Scharff
1 kasserersuppleant
Lillian Green

(*) Flemming von Wowern ønsker at fratræde sin post som havneudvalgsmedlem og næstformand og stille op til posten som Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant.
Flemming vil begrunde dette på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 10. marts 2013 kl. 9:00.