Indkaldelse til generalforsamling 2021

  Der indkaldes hermed til  Generalforsamling i Sundby Sejlforening Søndag den 21. marts 2021 kl. 9.00 i klubhuset. 

   Hvis det pga. covid-19 restriktioner ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset på dette tidspunkt vil bestyrelsen se sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til afholdelse på et snarest muligt tidspunkt. 

   Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
  4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år 
  5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag 
  6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag 
  7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser 
  8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
  9. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter 
  10. Valg af revisorer 
  11. Eventuelt 

   Følgende er på valg under punkt 8-10: 

  Sekretær: Torben Ryttergaard Nielsen – fratræder for at stille op som klubhus- og havnerepræsentant 
  Klubhus- og havnerepræsentant: Per Østergaard 
  Klubhus- og havnerepræsentant: Michael Svensson – fratræder for at stille op som sekretær) hvorfor der ekstraordinært skal vælges en klubhus- og havnerepræsentant for en etårig periode 
  Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: Tom Høst 
  Arrangementsleder: Helle Schougaard Wriedt 
  Bestyrelsessuppleant: Ditte Andreasen 
  Webredaktør: Martin Bregnhøi 
  Økonomimedhjælper: Kirsten Fraenkel 
  Statsautoriseret revisor: inforevision, statsautoriseret revisionsaktieselskab
  Intern kritisk revisor: Brian Frisendahl 

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 28. februar 2021 kl. 09:00. 

  Med venlig hilsen 
  SSF Bestyrelse