Information til (nye) medlemmer

Er du mellem 8 og 25 år og interesseret i at lære at sejle, så kom vær med!

dsc_8056

I ungdomsafdelingen i Sundby Sejlforening, som er hjemmehørende i det Maritime Ungdomshus, for enden af nordre mole mod vandet, kan du lære at sejle i joller og kølbåde.

Betingelsen for dette er, at du er interesseret i at ville lære det, at du er mellem 8 og 25 år, kan svømme 200 meter og ellers at du bare har lyst.

Undervisning og medlemskab

Ungdomsafdelingen underviser i tovværk, klargøring og vedligeholdelse af joller og kølbåde, sejladsregler, kapsejladsregler og selvfølgelig praktisk sejlads på vandet.

 Ungdomsafdelingen underviser i følgende bådtyper:

 • Optimistjolle, 1-mands
 • Europajolle, 1-mands
 • Zoom 8 jolle, 1-mands
 • Feva jolle, 2-mands
 • Yngling, 3-personers kølbåd
 • J/70, 4-5-personers kølbåd

Når du melder dig ind som junior- eller ungsenior-medlem i Sundby Sejlforening, skal du betale et indmeldelsesgebyr ud over det årlige kontingent. For dette beløb får du mulighed for at sejle fra ca. 1. maj til 30 september, eller evt. senere, afhængig af vejret og dit sejludstyr.

Se indmeldelsesgebyr og kontingent for junior- og ungsenior-medlemmer >>

De andre måneder beskæftiger vi os med undervisning i tovværk, kapsejladsregler og anden teoretisk undervisning indenfor den maritime verden. Så sætter vi ungdomsafdelingens joller og både i stand i løbet af de mørke måneder.

Et normalt undervisningsforløb for ungdomssejlere mellem 8 og 14 år er som følgende:

Du starter med at lære at sejle i Optimistjolle 1-2 gange om ugen, herefter er der mulighed for at vælge en anden klasse, større jolle, 2-mandsjolle eller kølbåd, det skal dog nævnes at duelighedsbevis kan kun erhverves i vores Yngling kølbåde.

Ved siden af de praktiske timer på vandet underviser vi i de teoretiske ting vedrørende sejlads samt ikke mindst vedligeholdelse af joller og kølbåde.

Undervisningsforløb for ungdomssejlere over 14 år

Her vælger du selv, om du vil lære at sejle jolle eller Yngling, dette afhænger helt af dig selv. Ellers foregår det fuldstændigt som med de yngre sejlere.

Som medlem af ungdomsafdelingen har vi selvfølgelig visse forventninger til dig:

 • Du overholder vores reglement.
 • Du er en god kammerat.
 • Du har lyst til at lære at sejle.
 • Du møder til aftalt tid.
 • Sender afbud, når du ikke kommer.
 • At du, når du har modtaget undervisning og er blevet dygtig nok, medvirker i undervisningen af nye sejlere i ungdomsafdelingen.
 • For unge sejlere mellem 19 og 25 år, er det en nødvendighed for at deltage i afdelingens aktiviter, at du underviser eller på anden måde deltager med nødvendigt arbejde.

Hvornår sejler vi?

Der er undervisning om mandagen i fra kl. 17:30 til ca. 20:30.

For øvede sejlere vil der derudover, efter aftale, være mulighed for at sejle andre dage.

Sidst men ikke mindst er der selvfølgelig mulighed for at deltage i kapsejladser rundt om i Danmark og verden. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget du vil lære, gøre eller har lyst til.

 • Du sætter selv dine mål med sejlsporten og vi hjælper dig gerne på vej.
 • At sejle er at leve.
 • Kom og besøg os og lær at sejle og begå dig på vandet.

Har du spørgsmål eller kommentarer du ikke kan finde svar på her, så kontakt vores ungdomsleder.