Ingen både ved midterbroen fra 15. nov.

Husk, at både skal være flyttet fra midterbroen senest den 15. november.

Alle fortøjninger og indhalerliner skal ligeledes være fjernet denne dato.

Havneudvalget