Ingen både ved midterbroen fra 15. nov.

Husk at både skal være flyttet fra midterbroen senest den 15. november.
Alle fortøjninger og indhalerliner skal ligeledes være fjernet denne dato.

Havneudvalget