Input/ideer fra medlemsmødet, den 6. oktober 2016

Bestyrelsen har samlet en liste over de input/ideer, medlemmerne kom med på medlemsmødet, den 6. oktober 2016. Under hver idé kan du læse bestyrelsens bemærkninger til forslaget.

 • Vaskemaskine / tørretumbler
  Er ikke med i de aktuelle planer.
 • ”Udevask” på toiletbygning på Nordre Mole
  Er bestilt.
 • Kapsejladsvision – ideoplæg til koncept
  Pt. savner SSF/bestyrelsen en, der kan stå i spidsen for vores kapsejladsvision
 • Husk ikke at smukkesere alting – bevar miljøet
  Det er bestyrelsen meget opmærksomme på.
 • Nedlæg bedding
  Prisestimat pro/contra skal udfærdiges inden beslutning.
 • Kranfaciliteter til f.eks. Folkebåde; få bådene hjem fra Kastrup
  Bestyrelsen ser gerne, at disse både kommer retur. Prisestimat og tidsramme udestår før beslutning kan tages.
 • Hæv kontingentet
  Hvis generalforsamlingen finder, at det er nødvendigt for at finansiere ønsker fra medlemmer og bestyrelse.
 • Ønske om minimum én plads i havnen, hvor man kan komme ombord fra siden af båden
  Det kan eventuelt være pladsen ved beddingen.
 • Lille bro mellem bådene, så man kan komme ombord fra siden
  Er ikke aktuelt lige nu.
 • Prioriteringsliste
  Meget vigtigt
 • Trådløst netværk i havnen
  Pt. er dette dyrt, og kun få medlemmer har udtrykt ønske.
 • Læg krans for de afdøde medlemmer ved hver generalforsamling
  Bestyrelsen ser generalforsamlingen som en festdag. En krans til jul er en mulighed.
 • Monter projektor og lærred i loftet
  Vil blive etableret.
 • Arbejdsdagen bør placeres i maj i stedet for juni, som er foreslået
  Er taget til efterretning.
 • Porten står åben på helligdage, bør programmeres om.
  Er i gang med at blive ændret.
 • Nordre mole har ”bagfald”
  Dette er korrekt, i samarbejde med entreprenøren vil der blive kigget på en løsning.
 • Flere stikkontakter på Nordre mole
  Bliver undersøgt i samarbejde med autoriseret elektriker.
 • Når børn meldes ind i ungdomsafdelingen, har andre sportsklubber god erfaring med at igangsætte forældre ved at spørge forældrene ”hvad de kan bidrage med”
  God idé. Ungdomsafdelingen skal lave liste over, hvilke opgaver der mangler hjælp til, så vil bestyrelsen bakke op og spørge ved indmeldelse.
 • Blomsterkrukken ude ved rundkørslen genetableres
  Det bliver den Ikke umiddelbart; det foreslås derimod at tilplante græsrundkørslen.
  Årsagen er, at når lastbilerne kommer med varer til restauranten m.m., kan de ikke vende, når blomsterkummen står der. I stedet kører de ned ad grusvejen og vender, og derved ødelægger de vores plads.
 • Ideer til klubaftener
  Bestyrelsen støtter gerne op om arrangementer om vinteren. Nedestående emner blev foreslået. Er der nogen der vil være tovholder/igangsætter? Så kontakt bestyrelsen, så vi kan få det sat i gang.

  • Hvad er sikkerhed? Hvordan får man eksempelvis en person ombord, der er faldet i vandet
  • Kapsejladsregler/taktik
  • Events, hvor ”ældre/erfarne” tager potentielle nye medlemmer med ud
  • Havnens dag bør igangsættes
   Det er planen at deltage næste år
  • Foredrag om tursejlads

Bestyrelsen