Invitation til workshop om havnens fremtid

Invitation til workshop den 23/8-2023 kl. 19:00

Kære medlemmer

Der har igennem et stykke tid været arbejdet med hvordan Sundby Sejlforenings havn, med mange anlæg og bygninger, skal udvikles i fremtiden:

  • Hvad er velfungerende, hvad bidrager til havnens unikke miljø og hvad skal derfor bevares? 
  • Hvor er det nødvendigt at forny, på kort og lang sigt? 
  • Og hvad mangler foreningen og havnen, som kan bevare og udvikle Sundby Sejlforening, som et unikt havnemiljø, også i fremtiden? 
  • Hvilke funktioner på havnen virker, og i særdeleshed, hvilke funktioner understøttes ikke i dag, og som ønskes understøttet.   

Det videre arbejde med en visionsplan for Sundby Sejlforening sættes nu i gang, hvorfor vi sammen med jer skal have afdækket, hvad vi skal have fokus på i dette arbejde. Visionsplanen skal fungere som ramme for den fremtidige, langsigtede udvikling af SSF de næste mange år. Planen vil ikke blive realiseret på en gang, men skal opdeles på flere delprojekter. 

Alle medlemmer af SSF inviteres derfor til en workshop onsdag den 23. august 2023 fra kl. 19:00 til kl. 22:00 om visionsplanen for SSF.  

Deltag og kom med dine bidrag:

  • Det er vigtigt at bevare den særlige ånd på havnen, og at visionsplanen har plads og rum til alle.  
  • Der er er allerede kommet flere ønsker til planen, bl.a. at der skabes bedre rammer for nogle af de eksisterende brugere af havnen.
  • Kan/skal havnens mange delområder bindes bedre sammen, både til lands og til vands?  
  • Mangler vi faciliteter på havnens områder, bygningerne er de som vi ønsker det, etc. 

På workshoppen skal vi sammen prøve at skue ind i fremtiden – hvad skal der skabes plads til, hvor er der muligheder, og hvilke faciliteter skal havnen tilbyde i fremtiden – for nye maritime anvendelser og medlemmer?

Reserver allerede nu aftenen. Et nærmere program vil blive udsendt i god tid inden workshoppen.

Da det er vigtigt vi får så mange input som overhovedet muligt, så vil det også være muligt at sende mail til os med bidrag, hvis du ikke har mulighed for at deltage i workshoppen. Forslag på mail skal være modtaget senest den 19/8-2023.

Tilmelding er nødvendigt, så for at deltage så sender du senest den 16/8-23 en mail til havneudvalget på havneudvalget@sundby-sejlforening.dk , og tilmelder dig. 

Til arbejdet med visionsplanen har bestyrelsen tilknyttet arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard. De kommer med erfaringer fra mange havne, sejlererfaringer og et godt lokalkendskab. Det var bl.a. Hasløv & Kjærsgaard, der sammen med Rivieraudvalget, skabte Amager Strandpark. 

Med sommerlig hilsen

Havneudvalget