J/70 orienteringsmøde den 3. marts, kl. 19

Vil du være en del af aktiviteterne omkring SSF’s nye J/70’er?

Sundby Sejlforening har lejet en J/70 sejlbåd af Sejlsportsligaen med forkøbsret. Dette giver mulighed for at følge op på den fantastiske udvikling, der har været de sidste par år omkring vores deltagelse i J/70 klassen, Sejlsportsligaen og afholdelse af WOW-stævnerne.

Tanken er, at den ny klassebåd skal kunne fungere som klubbåd til kapsejlads (træning og stævner), således at så mange medlemmer som muligt kan få glæde af den. Ungdomsafdelingen skal ligeledes kunne træne i den, og medlemmer vil kunne bruge den til deltagelse i stævner.

Det er målsætningen at J/70-aktiviteterne på sigt skal foregå uden at belaste foreningens budget væsentligt, dvs. der skal findes indtægter via sponsorer og brugerbetaling (f.eks. som ’Blueberry’).

Vi vil på aftenen orientere om vores tanker omkring strukturen for aktiviteterne omkring båden.

Sundby Sejlforening er også i 2020 en del af Sejlsportsligaens 2. division, så vi skal også finde ud af hvem der sejler hvilke ligastævner. Der er igen i år 4 stævner. De sejles i Lynæs, Ålborg, Middelfart og Skovhoved.

Sundby Sejlforening skal igen i år være vært for et WOW-stævne. Det er d.18.-20. september. Dog med en ændring i forhold til de sidste 2 års stævner. Dette kan du høre om på mødet.

Hvis dette har vækket din interesse, så mød op til god aften i SSF den 3. marts!

Med sejlerhilsen
Claus Nygaard, Claus Brask, Josefine Boel og Jesper Lorents