Kapsejlads ‘Rundt om forterne’

Lørdag den 20. august arrangerer sejlklubberne S/K Lynetten og LLB Sejlklub igen kapsejladsen ”Rundt om Forterne”.
En hyggelig dag på Sundet med ædel kappestrid, hvor alle kan deltage.

Sejladsen er for køl- og flerskrogsbåde over 6 m LOA og med sejl, og der sejles fra Trekroner rundt om Middelgrundsfortet, Flakfortet og Middelgrunden.

Besætningen skal være på min. 2 personer. Anvendelse af spiler, genaker eller motor er ikke tilladt.

Vi starter kl. 10:00 øst for Trekroner og går i mål samme sted.

Der sejles efter søvejsreglerne (IRPCAS), med særlige bestemmelser for startprocedure. De normale kapsejladsregler er ikke basis for denne sejlads, men sejl forsigtigt og undgå sammenstød. Man deltager helt på eget ansvar.

Tilmelding på www.lynetten.dk -> Kapsejlads -> Tilmelding sejlads -> Kapsejlads >> Rundt om Forterne -> Register. Seneste tilmeldingsdato: 13. august 2016.
Startpenge: 200 kr. ved tilmeldingen.
Med sejler hilsen

S/K Lynetten og LLB-sejlklub