Klargøring til DM for Folkebåde

VIGTIGT FOR BÅDEJERE PÅ PLADS B038 – B067!

Som det formentlig vil være de fleste bekendt, skal SSF være vært for DM i Nordisk Folkebåd i perioden fra torsdag den 01 JUL til lørdag den 03 JUL 2021. Dette er en oplagt mulighed for at bakke op om folkebådsmiljøet i Danmark, og samtidig promovere SSF og vores hyggelige havn.

Vi forventer op til 40 deltagende både, som med deres besætninger, samt officials og tilskuere m.fl. vil give en hel del liv og trafik i havnen, både før, under og umiddelbart efter DM, som på forskellig vi vil påvirke os alle.

Vi skal bl.a. gøre plads til de deltagende folkebåde. Nogle ankommer på trailer og skal sættes i vandet fra servicekajen, som vil være reserveret til dette formål i dagene omkring DM. Alle de deltagende både skal ligge i havnen før og efter sejladserne, og vi har derfor valgt at reservere pladserne fra B038 til B067 (begge incl.) på sydmolen til de deltagende folkebåde i tiden fra den 30 JUN til den 04 JUL. Dette indebærer, at de bådejere som normalt benytter disse pladser, må flytte deres både til andre (ledige) pladser i havnen i denne periode. Vi beklager den ulejlighed dette evt. må medføre for de berørte bådejere, men håber på jeres forståelse og opbakning til dette arrangement.

Flere af de deltagende besætninger vil have behov for overnatning i forbindelse med DM, og græsarealerne på sydmolen og nordmolen vil kunne benyttes til teltning, og det skærvebelagte areal ved skoleskurene, samt parkeringspladsen vil kunne benyttes til campingvogne og autocampere.

Der vil blive opsat et stort telt til brug for stævneledelsen og afholdelse af fælles middage m.v. på plænen/grillpladsen nord for skoleskurene.

Vi vil løbende informere om de planlagte aktiviteter, og glæder os til at byde de mange sejlere velkommen til Folkebåds DM i SSF.

De bedste sejlerhilsener

Kapsejladsudvalget