April 2011

  Så er starten gået!

  Sæsonen er gået i gang, de første både er sat i vandet, og aktiviteten er steget betragteligt på havnen. I weekenden med det fantastiske vejr summede havnen helt fantastisk, og det er en fornøjelse at være på havnen, når tingene summer.

  Påsken er på vej, og dermed også mange isætninger, og der er ikke noget bedre, end at se havnen fuld af både, som igen er fulde af glade medlemmer.

  Kapsejlads!

  Med hensyn til at skabe større aktivitet i SSF, er kapsejlads et emne, der har de senere år, ikke været megen aktivitet på dette felt, alt i alt er der ud af havnens mange sejlbåde, mellem 3-10 både der deltager i kapsejlads.

  Et er større sejladser, det være sig distancesejladser eller danmarksmesterskaber, eller generelt små weekend stævner, et andet er vore torsdagssejladser i samarbejde med Kastrup sejlklub. Her var der sidste år gennemsnitligt 5 deltagende SSF både.

  Når undertegnede tænker tilbage på tidligere år, er dette ikke meget. Hvad er årsagen til denne manglende interesse? At deltage en hel sæson i disse torsdagssejladser, er en god måde at lære grundbegreberne i kapsejlads at kende, startprocedure, spilersejlads, kryds og placering på banen samt ikke mindst god boathandling, der er ikke alt for mange både man skal holde øje med, sidst men ikke mindst er det jo altid sjovt at vinde over de andre.

  For at deltage i disse sejladser, skal man naturligvis have en kapsejladslicens, denne bliver fremsendt af Dansk Sejlunion og koster ca. 225 kr. dette er en betingelse, desuden skal man have sine DH måltal på båden. Og da det ikke er gratis at afholde disse sejladser gennem sæsonen, er der naturligvis et gebyr for at deltage, det koster 600 kr. for en hel sæson, 400 kr. for en halv sæson, eller 50 kr. pr gang man deltager. Hvis man ikke betaler dette beløb, har man ikke mulighed for at blive taget i mål, og ej heller at modtage eventuelle præmier.

  I min optik er 600 kr. ikke for meget, for at have denne dejlige mulighed, for at sejle kapsejlads hver uge, lære sin båd endnu bedre at kende, og deltage i det sociale omkring sejlsport.
  Jeg vil opfordre endnu flere medlemmer til at deltage i disse sejladser, der er jo rigtig mange dygtige sejlere i SSF, og skulle vi ikke se om det er muligt at få skabt nye traditioner omkring sejlsporten igen.

  Suk!

  Jeg er nød til at komme med et lille suk, det drejer sig om de medlemmer, der ikke betaler deres kontingent, pladsleje, eller andre afgifter til vores klub. Det er denne gang lidt flere end normalt, chokerende er der også medlemmer, som har plads i havnen.

  Dette kære venner, får for jer store konsekvenser, medlemskab, havneplads og anciennitet forsvinder, og i vil blive bedt om at fjerne jeres båd fra området, og fristen er udløbet.
  Vi har hele tiden råbt, om at hvis beløbet i skal betale, er et problem, så henvend jer til bestyrelsen om torsdagen og lav en aftale.

  Vi ønsker blot at drive foreningen på bedst mulige måde, vi har ingen ønsker om at smide medlemmer ud, men det eneste værktøj vi har at arbejde efter, er foreningens love og vedtægter. Så når I peger på os for at være urimelige og hårde, så husk at der er tre fingre der peger den anden vej. Vi er valgt af jer, til at varetage vores forenings love og vedtægter, og det gør vi ud fra de forudsætninger der er.

  Til sidst vil jeg opfordre jer alle til at møde op til standerhejsning den 7. maj kl. 17.00 hvor vi officielt skyder sæsonen i gang, og også til at tilmelde jer vores standerhejsningsfest i klubhuset efterfølgende, billetter kan købes i restauranten til kr. 150, for dette beløb får du 2 retter i vores fantastiske klubhusrestaurant, og fest til langt ud på natten.

  På gensyn og sejlerhilsen

  Tonny