Januar 2013

  Velkommen til et nyt år 2013. Skal da lige love for, at vores regering gør alt hvad den kan, for at vi skal føle os velkomne i den sport eller hobby, som vi i klubben har tænkt os at dyrke.

  Magen til latterlig argumentation for at hæve afgiften på vore forsikringer, skal man lede længe efter, samt den arrogance som minister og regering udviste, i stedet for at lytte på de mange argumenter, som andre politikere, Dansk Sejlunion, båd og forsikringsbranchen, samt en del andre medier fremsatte, viser jo blot at vores regering er hårdt presset.

  Men at lade sporten betale for Lyngby radio, som koster 39 millioner at drive, er efter alle beviser er kommet på bordet, mildest talt grotesk. Bådejere betaler i forvejen 110 mill. I afgifter på deres forsikringer, så her kunne man blot have taget beløbet fra.

  Man kunne vel også have valgt at lytte til branchen, som jo havde undersøgt, ( modsat regeringen) hvem der benytter Lyngby Radio, og så udlagt regningen til de reelle brugere, det lader jo ikke til, at det er et problem for regeringen, at opfinde afgifter for at dække udgifter.

  Det er skuffende at SSF som sportsklub, skal betale mellem 4-5000 kr. mere i afgifter af vore klubbåde, disse både benyttes til skoleundervisning, som udføres af frivillig arbejdskraft, og man kunne i regeringen, ikke finde ud af at friholde denne del af bådejere, derfor straffer man sejlsporten ekstraordinært.

  Dette betyder desværre også, at du som bådejer der har forsikring på din båd, skal slippe mere i afgifter, er din båd forsikret for 1 million, skal du på årsbasis betale 3.400 kr. mere i afgifter til staten, i øvrigt for at dyrke din hobby eller sport.

  Jeg tror det er lige meget hvilket parti der sidder i regeringen, det er i undertegnedes øjne, blevet en grå masse det hele, hvis vigtigste dagsorden, er at kritisere hinanden, og helst personligt.

  Men sådan er demokrati, og vi har jo selv valgt de mennesker, der sidder og udstikker vejen frem for Danmark.

  Når dette er sagt, så er det jo fuldstændigt det samme i SSF, her er det bestyrelsens pligt, at sørge for at foreningens økonomi hænger sammen, og at sørge for at foreningen i alle henseende drives fornuftigt.

  Så er man utilfreds med måden, så er der kun en vej, op ad sofaen, mød op til generalforsamlingen, kom med dine indlæg, stil op til bestyrelsesposter, og gør din indflydelse gældende, glæder mig til at se rigtig mange den 7-4-2013 kl. 9.00.

  Hvad skal dette år så bringe til klubben, udover de gængse arrangementer, og vores 90 års fødselsdag ????????.

  En ide som jeg tidligere, har bragt på banen, er en SSF festival over flere dage, her tænker jeg på at afholde musikarrangementer, kokkekamp, loppemarked, kapsejlads for sejl og motor, og alle mulige andre aktiviteter, alt sammen i samarbejde med vores restauratør, hvor overskuddet skulle gå til klubben, hvordan og hvilke dele af klubben, ja det kunne et festudvalg finde ud af.

  Vi kunne starte det op i mindre skala i år, og når vi så når vores 100 års jubilæum, så er det muligvis vokset til en passende størrelse, og måske blevet en tradition.

  Vi har også tidligere haft arrangementer i SSF, som er kommet andre og klubben til gode, måske ikke over flere dage, men vi skal jo udvikle os.

  Spørgsmålet er om vi i klubben har lyst til dette, er der nogen der gider, at lægge det store stykke frivillige arbejde i det, for arbejdet er uden tvivl stort, men ligesom de store stævner vi afholder, så tror jeg at netop SSF kan løfte en sådan opgave, jeg tror rent faktisk, at det kan være med til at skabe flere andre ting, som kunne komme vores forening til gode, både socialt, sportsmæssigt og ikke mindst økonomisk.

  Det kræver en stærk organisation til at skabe et sådant arrangement, men der er i SSF ufattelige mange menneskelige ressourcer at tage af, der må også være, mellem de mange nye medlemmer, nogen som har lyst til at skabe noget.

  Kom ud af busken hvor du end er, ikke kun hvis du har interesse i ovenstående, også hvis du har andre ideer, som kan være med til, at skabe noget for andre medlemmer i klubben.

  Har også gennem mange år efterhånden, forsøgt at skabe interesse for at ungdom, på Amager eller i Østersøkredsen, skulle slå deres ressourcer sammen, for at kunne skabe noget sammen, herunder benytte de fordele som en større trænerskare, medlemsmasse og grejbank kunne tilbyde. Der må da sidde nogen derude, som har tænkt de samme tanker, eller hvad???

  I de sidste 5-6 år har jeg også plæderet for at vi i Lynetten, Kastrup, Dragør og SSF, lavede en fælles satsning, omkring indkøb af både, til både matchrace og kapsejladslæring.

  Dels til glæde for alle, som måtte have interesse i dette, samt ikke mindst, for at holde på vore unge mennesker i klubberne, give dem mulighed for at dyrke deres sport efter skole, i gymnasiet, mens de er i lære, og generelt hvis de blot ønsker, at dyrke sejlsport i en klub, hvor de ikke har mulighed for selv, at holde båd.

  Vi var rent faktisk i selskab med Kastrup og Dragør, ude og prøve forskellige bådtyper, og var i Kastrup og SSF ikke helt så hurtige på aftrækkeren som Dragør, og måske heller ikke enige omkring typen af båden, så dette faldt desværre til jorden.

  Jeg vil dog meddelelse at det er muligt at blive taskesejler i Dragør som har erhvervet sig nogle Match 28 man kan sejle på, her er man meget velkommen til at melde sig.

  Jeg tror at der er nogen i vore klubber, som må have samme tanker, som undertegnede, tror ikke at jeg er den eneste, der ønsker denne udvikling, mangler bare at måtte høre fra jer.

  Jeg håber at disse ting, må bringe lidt inspiration til jer, der måtte have lyst, til at være med til, at gøre noget for sejlsporten, Sundby Sejlforening og ikke mindst for jer selv.

  Der er jo også den generelle drift af foreningen, vedligeholdelse, udvikling af havnen, økonomien og tusinde andre ting i vores dejlige klub at tænke på.

  Det er jeg sikker på i alle gør, og jeg vil love at det først og fremmest er det, bestyrelsen beskæftiger sig med, forsøger at gøre bedre, og har klart fokus på.

  Velkommen til 2013, det bliver et rigtigt godt år, med rigtig mange sejldage, sejlervejr og ikke mindst mange hyggelige timer i selskab med jer alle.

  God vind!

  Tonny