Oktober 2013 – 90-års-tale

Tale ved ved SSF’s 90-års-jubilæum, den 26. oktober 2013

Velkommen til jer alle: sponsorer, forretningsforbindelser, venner af klubben og sejlsporten, men ikke mindst de vigtigste af alle, vore medlemmer.
Same procedure as last year miss Sophie, dette kunne være indledningen, og den kender vi jo nok alle. Det er dog ikke tilfældet, det bliver aldrig det samme som sidste år, i hvert fald ikke i Sundby Sejlforening, der findes ikke to år, der er ens i denne klub, hvilket ellers kunne være dejligt, når det er et af de fredelige, men på den anden side, hvor meget udvikler gentagelser?

Same procedure as last year miss Sophie, dette kunne være indledningen, og den kender vi jo nok alle. Det er dog ikke tilfældet, det bliver aldrig det samme som sidste år, i hvert fald ikke i Sundby Sejlforening, der findes ikke to år, der er ens i denne klub, hvilket ellers kunne være dejligt, når det er et af de fredelige, men på den anden side, hvor meget udvikler gentagelser?

Undertegnede har glædet sig til denne store dag, fordi det at være formand i en klub som denne, synes jeg er utroligt at få lov til, de sidste 5 år i spidsen for denne klub og alle de dejlige medlemmer har været en fantastisk spændende rejse.

Det har været en dejlig tur, en lærerig tur, en utrolig hyggelig tur, og en følelsesladet tur.

Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det at være formand i en stor klub hovedsagelig positivt (jeg prøver lige her at hverve en ny formand, som I hører), der er så meget læring i bestyrelsesprocessen, så det skal man ikke gå glip af.

Vi er udmærket vidende omkring, at det først er på mandag, det er jubilæumsdagen, men vi i bestyrelsen synes, at det ville være bedre for alle medlemmer at fejre det lørdag, hvilket også giver flere muligheden for at fejre SSF.

Der er en del klubber i Danmark, der er noget ældre end SSF, og vil mene at vores klub blot er en vårunge. Dem om det.

Vi har nået rigtig meget i de 90 år, vi har eksisteret, og alt det, vi har i dag, ja det er noget, vi selv har skabt ved hårdt arbejde, af klubbens egne medlemmer og af egen pengepung.

Klubben er skabt og drevet af ildsjæle og pionerer, og i dag er der ingen forskel, det er stadig pionererne og ildsjælene, der skaber og driver klubben.

Mange vil nok spørge, om ikke det er blevet mere mageligt for nogen at være medlem i SSF, til det vil jeg sige, jeg tror det altid har været sådan, der er nogen, der er villige til at ofre mere end andre.

Gudskelov for det, tænker jeg, der vil i SSF altid være Tordenskjolds soldater, for uden dem ville der ingen SSF være.

Klubben har jo en lang historie bag sig, der er gennem tiderne mange store begivenheder, som kan fremhæves, der er mange medlemmer, som kunne fremhæves, og uden tvivl, der er en del, som har gjort en større forskel end andre, dette ved vi som medlemmer godt, vi ved sikkert også, hvad mange af dem hedder, men de har også været en del af det fantastiske sammenhold, som klubben har oplevet gennem tiden.

Vi har haft en god del markante formænd i klubben gennem tiden, de har gjort sig gældende på kredsplan, klubplan og ikke mindst nationalt i Dansk Sejlunions bestyrelse. Vi har den første kvindelige kapsejladschef i SSF, det vakte ganske megen opmærksomhed tilbage i 1974, hun er i øvrigt stadig medlem og til stede.

Vi har også en tidligere formand, som har haft stor indflydelse på bygningen af Amager Strandpark, tak for det.

Vi har også folk i klubben, som har gjort det fantastisk på kapsejladsbanerne, OL-Guld, Verdensmesterskaber, Europamestre, Nordiske mestre og en god del danske mestre, præmietagere ved hundredvis, måske tusindvis af almindelige kapsejladser, fra banesejlads til distancesejlads, ja vi har stadig sejlere, som gør det rigtig godt, det er måske ikke i så stort antal som tidligere, men de er der stadig.

Disse personer har for de flestes vedkommende trådt deres barnesko i SSF, hvilket så blot betyder, at det har været deres måde at sige tak til klubben, ved at skabe positiv reklame for SSF ude i verden.

Men disse ting kunne de ikke have gjort, uden alle de andre medlemmer i klubben, for det er jo os alle, der er årsag til, at havnen gennem 90 år har været velfungerende, både internt og eksternt, og dermed skabt muligheder for dem som ville mere end blot nyde deres båd.

Jeg har endnu engang læst vores jubilæumsbog, og det falder i øjnene, at vi i foreningen, ligegyldigt hvordan tiderne har været, så har vi altid, formået at få afholdt en masse fester, afhængigt af året har opfindsomheden været stor til at finde ud at holde fest: Under krigen formåede man at gøre det under en anden dagsorden, men feste det gjorde man.

I dag hvor vi senere på dagen sænker standeren, der holder vi igen fest, og der har været stor søgning på pladserne, vi har haft udsolgt i en uges tid, hvilket er beklageligt, for dem som ikke fik billet.

Når vi om 10 år fylder 100, er jeg overbevist om, at vi lejer et sted ude i byen og afholder en fest, hvor alle kan deltage.

Jeg har i denne tale ikke tænkt mig at dvæle meget ved de 90 år, der er gået, dem kan man læse om i vores jubilæumsbøger, den gamle om de første 75 år, og ikke mindst den ny, som omhandler perioden fra 1998 til 2013, som i øvrigt udleveres i dag til medlemmerne, hvilket kommer til at foregå inden for den næste halve time.

Det, at der igen var nogle medlemmer, der tog initiativ, har bevirket at alle medlemmer får udleveret en bog om SSF fra 1998 til 2013. Gæster som måtte være interesserede i bogen, kan købe et eksemplar.

Jeg vil hellere tale om fremtiden, den har vi mulighed for at præge i SSF.

Det er jo ikke første gang, at jeg taler om dette, det gør jeg, fordi det er bydende nødvendigt at tænke på fremtiden, vi kan ikke lukke os inde i en lille puppe og tro, at det hele nok går.

Sejlsporten i hele landet er på retræte, dog har SSF i år fået en pris af DS for at være en af de klubber, der skaber positiv vækst i ungdomsrækkerne, men resten af årgangene er ikke i fremgang.

Derfor er det nødvendigt, at de folk som sidder med ideer og visioner omkring udvikling af sejlsporten, og på SSF, nu træder op, og er med til at sætte udviklingen på turbo.

Vi skal tænke på, hvad der gør vores forening attraktiv, det sociale samvær, selve stedet vi ligger, sammenholdet i klubben og de muligheder, som vore omgivelser giver os, og så skal vi forbedre forholdene på alle punkter, men først og fremmest skal vi nu til at investere i faciliteter til vore egne medlemmer, men vi skal også gøre nogle flere tiltag, for at holde på dem, som er vigtige for fremtiden, nemlig ungdommen, vi skal forsøge at fastholde dem gennem hele livet.

Vi skal tænke stort, og ikke lade os begrænse af janteloven, vore forgængere i klubben fra starten, tror jeg ikke på, så begrænsninger, men muligheder, og det er det vi også skal gøre.

SSF har også gennem årene været fremme i skoene omkring kapsejlads, det er vi stadig, og sammenholdet i klubben viste sig rigtigt, da vi afholdt DFÆL-stævne, hvor der var stort fremmøde af gamle træbåde, og ikke mindst i 2011 ved DM for Folkebåde, her mener vi, at det var det bedste DM nogensinde, og det mente sejlerne også.

Vi skal fortsætte med at afholde stævner, denne del af SSF må ikke uddø, vi skal også være med til at udvikle kapsejlads, finde på nye koncepter, således at vi kan få flere sejlere på vandet, derfor er det vigtigt at komme med nye ideer hele tiden.

Kære sejlervenner og andet godtfolk, SSF har på alle felter været foregangsmand, vi har altid gået forrest, hjulpet hvor behov var, taget os godt af vore gæster, bakket helt fantastisk op omkring vore ungdomssejlere, drevet en unik sejlerskole, der gennem årene har sørget for at mange hundrede medlemmer har taget duelighedsbevis, både unge og lidt ældre, haft overskud til at involvere os i alverdens fortrædeligheder, blandt andet svagførefester, Tjernobylbørn, uddannet små og store samt gode kapsejlere.

Indgået samarbejde med kommunen omkring det fantastiske maritime ungdomshus, som med sin beliggenhed på Nordre Mole sluser flere tusinde børn igennem og præsenterer dem for det maritime element hvert år.

Vi har været gennem store problemer, blandt andet opbygning af moler mange gange siden starten i 1923, udgravninger gang på gang af havn og rende, et bankkrak, som undertegnede aldrig glemmer.

Og hvad er der kommet ud af alle disse ting.

En klub, som i dag fylder 90 år, som oplever et sammenhold, en pionerånd, mennesker, der både bruger hovedet og har hjertet med i beslutningerne, en masse medlemmer som er fælles om det store mål, nemlig at sørge for at SSF holder både 100-års og 150-års jubilæum, og vi gør det på denne adresse.

Der er mange, der skal have tak i dag, som jeg tidligere sagde, sponsorer med deres bidrag, små som store, eller som naturalier som vores restauratør, vores forretningsforbindelser, som ganske vist tager sig betalt, men er medvirkende til at holde gang i klubben, sidst men ikke mindst, alle de medlemmer, som siden 1923 har været årsag til, at denne klub eksisterer, og os der skal sørge for at bevare klubben og dens unikke særpræg.

Husk, det er ikke klubben, der skaber medlemmerne, det er medlemmerne, der skaber klubben, eller som et andet medlem tidligere omskrev nogle berømte ord til. Spørg ikke hvad klubben kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for klubben, det er os, der gør SSF unik, ikke omvendt.

Trefoldigt leve SSF!

Tonny