Kom med i det nye havnesjak?

Vi har brug for din hjælp!

SSF har altid været drevet af medlemmernes interesse og ønske om at foreningen kan danne rammen om rigtig mange aktiviteter i velegnede rammer.

Vi vil derfor gerne genopfinde det gamle ”Havnesjak”, som var med til at løse diverse praktiske opgaver overalt i havnen.

Eksempler på opgaver, der – koordineret med Havnechefen og pladsmændene – kan tænkes udført:

  • Maling af bygninger
  • Reparation af vinduer, døre, murværk og træbeklædning
  • Hjælp ved bugsering af fartøjer
  • Medvirkning til, at havnens fartøjer er i en stand, som det forventes af et fritidsfartøj
  • Hjælp til at fjerne ukrudt og holde beplantningen vedlige (koordineret med ”Det grønne Team”), så området ikke kommer til at se forsømt ud.

Kunne du tænke dig at være med i dette sjak, eller i øvrigt er frisk til at hjælpe foreningen med en eller flere af dens mange aktiviteter, så meld dig til: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk  

På genhør!

Havneudvalget