Kontoret er åbent for indmeldelser pr. telefon

SSF-kontoret holder under de nugældende Corona-restriktioner stadig lukket sammen med alle klublokaler. Det vil derfor ikke være muligt at møde op på kontoret den 30/4 og den 7/5.

Da der er en del, der har forespurgt om en anden mulighed for at blive meldt ind i SSF, vil formanden og næstformanden sidde klar ved telefonerne for gennemførelse af optagelsessamtaler

Torsdag den 30. april og torsdag den 7. maj, begge dag i tidsrummet kl. 19:00 – 20:30

Formand Jørgen E. Jensen, tlf. 2118 0463
Næstformand Claus Brask Thomsen, tlf. 4010 4275

Hvis du har spørgsmål til havneudvalget, så send en e-mail til havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen