KONTORTID D. 28. MARTS AFLYST

Torsdag den 28. marts er Skærtorsdag og dermed en helligdag. SSF Kontoret er derfor lukket denne dag.

Næste kontortid er torsdag d. 4. april kl. 19:00 – 20:30, hvor der er åbent for indmeldelse og mulighed for at tale med havneudvalget.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse