Nogle stikord fra medlemsmødet

Bestyrelsen havde inviteret til medlemsmøde torsdag den 8. oktober 2015.
Bestyrelsen takker for det fine fremmøde. Der kom mange temaer/emner/forslag frem på mødet. Så der er rigeligt at arbejde med for bestyrelsen:

Hvordan gør vi vores havn mere attraktiv?
WIFI i klubhuset?
Hjertestarteren i klubhuset (skipperstuen) bør sættes op udendørs.
Af og til mangler nogle af molelysene. (dette er dog bragt i orden af elektriker Morten fra havnesjakket, red.)
Manglende dørpumper eller fjedre på indgangsdørene til området.
Mastekran.
Arrangementer for potentielt nye medlemmer.
Kulturhavn.
Fastholdelse af nye medlemmer.
Bådpladser, der tilsyneladende ikke bruges.
Gæsteflag.
Ændring af ansøgningsperioden for ansøgning om havneplads.
Dette er blot nogle stikord. Selvfølgelig blev også havnens tilstand generelt drøftet. Også evt. regulering af taksterne blev drøftet, herunder også taksten for gæstesejlere.
2 medlemmer har besluttet, at nedsætte en havnegruppe, der vil udarbejde en plan for havnen. Det er altid dejligt med engagerede medlemmer, dette aflaster også bestyrelsen.

Medlemsmødet blev afsluttet med, at formanden meddelte, at han ikke genopstiller på  generalforsamlingen i marts måned 2016.

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen v/ Tom Høst