Mastekranen kan ikke benyttes i februar måned

web_stikmole
For at sikre den bedst mulige sejlsæson i 2020 er det blevet prioriteret, at stikmolen ved mastekranen skal have en nødvendig istandsættelse. Arbejdet påbegyndes 1. februar og forventes afsluttet inden månedens udgang.

Havneudvalget