Mastekranen virker igen!

Vi har i weekenden haft et nedbrud på mastekranen ved søndre mole, til gene for en del bådejere, som havde planlagt at sætte mast på deres båd i weekenden.

Nedbruddet skyldtes at nødstoppet på fjernbetjeningen var gået i stykker – formentlig ved tab af fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen er nu udskiftet (og indkodet), og mastekranen virker igen 😊

Der er i øvrigt flere, som har foreslået at mastekranen skulle have større udlæg og/eller mulighed for lægge kranbommen mere ned, således at kranen kan nå ind over mastebukkene på plænen foran masteskuret, og løfte masterne direkte fra bukkene. Dette kan dog ikke lade sig gøre, idet et større udlæg end det nuværende vil medføre for stor belastning af både mastekranen og kranens fundament. Der er altså en god grund til at mastekranens udlæg ikke er større end det er.

De bedste sejlerhilsener

Havnechefen