Medlemsmøde på torsdag den 3. oktober

Torsdag den 3. oktober, kl. 19, mødes SSF’s medlemmer og vores folkevalgte i klubhuset. 

Overskriften for aftenens forhåbentligvis inspirerende debat er vedligeholdelse og den fortsatte udbygning af vores smukke havn:

Vandstanden i kanalen er ringe og kanalens moler er i dårlig stand. 

Det samme gælder den lille, (men uundværlige!) stikmole ved mastekranen. Træværket er ved at forsvinde. Bestyrelsen er bekymret for, om den undermineres og derved skal støbes op på ny. Dette vil være meget bekosteligt. At få rammet nyt træværk ned omkring stikmolen er derfor en prioritet.

En del af træværket på søndre mole er sprødt som knækbrød.

Det gamle slæbested på søndre
Nu, hvor vi har besluttet, at det gamle slæbested på søndre er nedlagt, skal vi ha’ nogle ideer på bordet om, hvordan vi så kan bruge de muligheder, der er i stedet.

Der skal nedsættes et udvalg, der kan arbejde med disse forslag og lave en indstilling til generalforsamlingen om stedets muligheder.