Medlemsmøde 5. oktober, kl. 19

Gør din indflydelse gældende: Kom til medlemsmøde i klubhuset den 5. oktober!

Bestyrelsen repræsenterer alle medlemmer af SSF, og skal disponere bedst muligt i forhold til vedligeholdelse af havn, bygninger m.m. og ønsker fra medlemmernes side. Så det er vigtigt, at du kommer og deltager på mødet den 5. oktober for at få indflydelse på, hvordan der prioriteres.
I år blev mastekranen grundet sikkerhed prioriteret højere end vores nedslidte slæbested, til trods for at vi ønsker en aktiv jolleafdeling og derfor har behov for et brugbart slæbested.

Kanalen er ved at blive undermineret, midterbroen er flere steder i meget dårlig stand, hvilke aktiviteter bør prioriteres? Er der behov for vedtægtsændringer m.m.?

Mød op og deltag med dine input og inspiration, så vi kan disponere og tilgodese bedst muligt!

Dagsorden

Aktuel information fra bestyrelsen

Opgaver, tanker, prioriteter fra bestyrelsen:

 • Skal vi renovere vores slæbested, således at vi får en aktiv jolleafdeling?
 • Kanalen er ved at blive undermineret og skal renoveres?
 • Er vores vedtægter opdaterede?
 • Skal vi være med i sejlsportsligaen?
 • Midterbroen er ved at være slidt?
 • Slidlaget på en del af vores moler er ved at gå itu?
 • Skal vi have GTL-diesel i havnen?
 • Bestyrelsen tygger på en idé om en foreningsdag/arbejdsdag med grill om aftenen
  Hvem vil være tovholder? Hvordan får vi det i gang?
 • Ideer til klubaftener
 • Spørgsmål til bestyrelse, havneudvalg, m.m.

Mød talrigt op!

Med sejlerhilsen
Jørgen Erik Jensen
formand