MEDLEMSMØDE I KLUBHUSET D. 6. OKT. 2022

Torsdag den 6. oktober kl. 19:00-21:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelse i klubhusets Store Sal( restauranten). 

SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 6. oktober!

Vi opfordrer medlemmerne til at komme og spise i Restaurant Sundby Sejl før medlemsmødet.

Ifm. medlemsmødet har Restaurant Sundby Sejl følgende medlemstilbud:

’Dagens ret (lasagne) + 1 øl/vand’ for 100,00 kr. Tilbuddet serveres i tidsrummet kl. 17:00 til 18:30.

Reservation hos restauranten er nødvendigt senest tirsdag d. 4. oktober.

På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til bl.a. følgende emner:

  • Fejringen af SSF’s 100 års jubilæum i 2023
  • Den strategiske udvikling af foreningen
  • Den fortsatte molerenovering
  • Ønsker til nye tiltag eller styrkelse af eksisterende aktiviteter

Herudover vil kapsejladsudvalget fortælle om de spændende stævner som vi skal afholde i 2023 som en del af fejringen af vores 100 års jubilæum:

  • VM for International Yngling Class d. 22.-29 juli 2023
  • Women’s Sailing Champions League d. 14.-17. september 2023

Hvis du vil høre om mulighederne for at blive frivillig i foreningen, er medlemsmødet et godt sted at få forbindelse til bestyrelsen, udvalgsformænd og andre frivillige!

Deltag i medlemsmødet og kom med dine input og giv din mening til kende!

Alle medlemmer opfordres til at udtrykke deres ønsker til nye aktiviteter og brugen af vores faciliteter, så vi fortsat kan udvikle vores dejlige forening og havn.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse