MEDLEMSMØDE I KLUBHUSET TORSDAG D. 5. OKT. 2023

Torsdag den 5. oktober kl. 19:00-21:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelse i klubhusets Store Sal. 

SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 5. oktober!

Vi opfordrer medlemmerne til at komme og spise i Restaurant Sundby Sejl før medlemsmødet.

Ifm. medlemsmødet har Restaurant Sundby Sejl følgende medlemstilbud:

Lasagne med tomatsalat inkl. 1 flaske øl/vand kr. 100,-. Tilbuddet serveres i tidsrummet kl. 18:00 til 18:30.

Reservation med angivelse af antal deltagere via mail til ssf@sundby-sejlforening.dk er nødvendigt senest tirsdag d. 3. oktober.

På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen vil fortælle om planer og ønsker at høre medlemmerne holdning til bl.a. følgende emner:

  • Den strategiske udvikling af foreningens bygningsmasse
  • Den fortsatte molerenovering
  • Mulige ændringer af vedtægterne mht. medlemsejede delebåde
  • Ønsker til nye tiltag eller styrkelse af eksisterende aktiviteter

Hvis du vil høre om mulighederne for at blive frivillig i foreningen, er medlemsmødet et godt sted at få forbindelse til bestyrelsen, udvalgsformænd og andre frivillige!

Deltag i medlemsmødet og kom med dine input og giv din mening til kende!

Alle medlemmer opfordres til at udtrykke deres ønsker til nye aktiviteter og brugen af vores faciliteter, så vi fortsat kan udvikle vores dejlige forening og havn.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse