Medlemsmøde torsdag, 13. februar, kl. 19

  Der indkaldes til medlemsmøde torsdag, den 13. februar kl. 19-21 om ansættelse af en Havnechef med ansvar for drift og administration af hele foreningen.

  Over tid er det administrative arbejde i foreningen blevet større og stadig mere komplekst. Det gælder både foreningsaktiviteterne og driften af havnen. Mange flere regler er introduceret, f.eks. i forhold til bankerne, kommunen og andre myndigheder. Det har vist sig vanskeligt at få løst alle opgaver vha. frivillig arbejdskraft.

  Bestyrelsen har derfor besluttet at ansætte en Havnechef med ansvar for drift og administration af hele foreningen. Denne person rekrutteres ud fra kvalifikationer og kravene til stillingen.

  Bestyrelsen vil på medlemsmødet forklare baggrunden for ansættelsen og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

  Med sejlerhilsen
  Bestyrelsen