Medlemsmøde 1. oktober

Torsdag den 1. oktober kl. 19:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelsen i klubhuset. 

SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 1. oktober!

Mødet vil blive afholdt iht. de retningslinjer som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordre alle til at overholde de anbefalinger, der ligeledes er givet, f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af mundbind, brug af håndsprit, m.m. Det kan blive nødvendigt at sætte en begrænsning af antallet af deltagere på medlemsmødet.

På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

  • Brugen af klubhuset og restaurationen. Vi skal indgå en ny forpagtningsaftale, og det giver os en mulighed for at gentænke, hvordan medlemmerne får mest ud af klubhuset og restaurationen.

Kom med dine ideer, ønsker og forbehold.

  • Efter beslutningen på generalforsamlingen reetablerer vi nu kajen og landområdet vest for kajen, men hvad skal vi bruge området til og hvordan skal det se ud?

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i marts 2021 stille forslag om brugen af den ny plads i havnen.

Skal vi bare sætte nogle nye pæle?
Skal vi etablere en kort flydebro?
Skal vi etablere en lang flydebro ud i søndre bassin?
Hvor mange nye pladser kan vi få plads til?

Kom med dine input og giv din mening, ønsker og forbehold til kende.

Alle medlemmer opfordres til udtrykke deres ønsker til nye aktiviteter og brugen af vores faciliteter, så vi fortsat kan udvikle vores dejlige forening og havn.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse