Mere om DM for Folkebåde

Forberedelserne til DM for Folkebåde fortsætter. Det er et stort arbejde at arrangere et DM, og der bliver arbejdet meget bag kulisserne for at vi kan være klar til den 01 JUL.

Nogle bådejere med plads på søndre mole har allerede meddelt, at de gerne flytter deres båd for at give plads til de gæstende folkebåde. Der skal lyde en stor tak denne opbakning til arrangementet.

Det skal dog også nævnes, at de af vore egne medlemmer med fast bådplads på søndre mole, som må vige pladsen for vore gæster, har ”førsteret” til ledige pladser i havnen i perioden 30 JUN – 04 JUL. Dette indebærer, at de medlemmer, som ligger på ”grønne pladser” desværre ikke kan påregne at kunne ligge i havnen i denne periode.

De mange gæstesejlere betyder også øget pres på vore toilet- og badefaciliteter. Vi har derfor lejet en trailer med toilet- og baderum i perioden 30 JUN – 04 JUL. Traileren vil blive opstillet vest for det nordlige skoleskur, så toilet- og badefaciliteterne er let tilgængelige for de gæstesejlere som camperer på arealet omkring den nyanlagte græsplæne (IKKE på plænen!!!). Der vil også være mulighed for camping ved søndre mole og nordremole 

Lørdag den 03 JUL vil der være fælles middag for deltagerne i DM, og restauranten vil derfor være optaget denne aften.

De bedste sejlerhilsener

Kapsejladsudvalget