Mere om vraget ud for vores havn

af Claus Rønnow, A 635 

Som vi alle ved, har vi nu gennem flere år haft en gammel havneslæbebåd liggende umiddelbart ud for Sundby havn. Den har været til gene for trafikken til og fra havnen, ligesom brugerne af badeanstalten ”Helgoland” og Kastrup Strandpark har beklaget sig over den.
Sidste år sank slæbebåden – og dermed det lønlige håb om, at den en dag ville blive bugseret væk. Nu ligger den som vrag med kun en del af overbygningen synlig over vandet.
SSF har været særdeles aktiv i forsøget på at råbe myndighederne op i et forsøg på at få vraget fjernet. Alle relevante myndigheder, såsom Søfartsstyrelsen, politiet og Københavns Kommune har ikke villet foretage sig noget som følge af vore henvendelser. En henvendelse til Dansk Sejlunion, sejlernes interesseorganisation, har ligeledes ikke ført til nogen løsning af problemet.
Søfartsstyrelsen henholder sig til at vraget ikke ligger i en skibsrute og vil derfor ikke engang medvirke til en afmærkning af vraget. Det eneste man har foretaget sig er, at meddele vragets position i ”Efterretninger for søfarende”.
Man kan dog roligt sige, at vraget ligger i en ”lystfartøjs-rute”, når det ligger umiddelbart ud for indsejlingen til en lystbådehavn. Sommeren igennem er der ganske megen trafik netop i dette område. Det er sandsynligt – da ikke engang myndighederne vil foretage sig noget – at SSF ikke har nogen juridisk forpligtelse til at foretage sig noget omkring afmærkning af vraget, men som sejler har jeg det dårligt med at vide, at vraget ligger totalt uafmærket. Det er et udtryk for manglende omhu og ringe sømandsskab.
Det optimale ville være, at få vraget hævet og bjærget væk. Dette ønske ser ud til at være utopisk. Det vil være ganske bekosteligt, og de relevante myndigheder melder klart ud, at de ikke har til hensigt at foretage sig noget i den retning.
Vinteren står for døren. Det betyder vinterstorme. Jeg vil mene, at der er stor sandsynlighed for, at vraget under vinterens vejr vil blive så beskadiget, at det ikke længere vil være synligt over vandet.
Jeg vil derfor opfordre SSF’s bestyrelse til at sørge for afmærkning af vraget. Jeg erkender, at dette vil medføre omkostninger, men når ingen andre foretager sig noget, må vi som ansvarlige sejlere selv handle. Vi ved, at vraget udgør en risiko – og hvis en ulykke rammer, vil vi sikkert ikke have det godt med den viden!