Hvis du har plads på midterbroen, så husk…

Bodil-1000496

Broen under ‘Bodil’

at der i vedtægternes §21står: Der må ikke fortøjes både til midterbroen i tiden fra 15. november til 1. marts. Fartøjer, der er fortøjet til midterbroen i nævnte periode, bliver uden yderligere varsel flyttet for ejerens regning og risiko plus et gebyr på 600 kroner.

Når vinterstormene raser, er fortøjede både en stor belastning for broen. Det var derfor, det gik så galt i Gilleleje.