Mød SSF’s nye pladsmand

Jon Hansson, SSF's nye pladsmand.

Jon Hansson, SSF’s nye pladsmand.

Den 1. september 2020 startede Jon Hansson (61) som pladsmand i SSF.

Jon, der er uddannet maskinarbejder, maskinist og erhvervsdykker, har en lang og alsidig karriere i Søværnet og Marinehjemmeværnet bag sig og således masser af både maritim, teknisk og håndværksmæssig erfaring med sig i bagagen. Han er desuden aktiv tursejler og langturssejler med egen båd i Lynetten.

I SSF har vi løbende en række opgaver af teknisk karakter, som tilsyn med og vedligeholdelse af foreningens fartøjer, maskiner, installationer og bygninger, som Jon fremadrettet skal varetage. Samtidig skal han også fortsætte det fine arbejde, vores vikarierende pladsmænd, Jens og Jesper, over sommeren har udført med vedligeholdelse af foreningens grønne arealer, moler og broer samt rengøring af toiletter.

Jon er ansat på fuld tid i sommerperioden/sejlsæsonen, 1. april – 31. oktober, og deltid (30 timer/uge) i vinterperioden. Jon refererer til vores havnechef Erik, og arbejdsopgaverne og arbejdstiden planlægges og tilrettelægges af Erik og Jon i fællesskab. Jon er desuden stedfortræder for Erik.