,

Molerenovering i foråret

Efter vi i 2020 fik renoveret den vestlige sydside af kanalen, og i 2021 fik etableret et molestykke hvor den nedlagte bedding lå, tager vi her i 2022 fat på renovering af den sydlige del af vestmolen fra mastekranmolen til midterbroen.

Renoveringsarbejdet udføres, ligesom sidst, af Sea Services, og påbegyndes primo februar med forventet afslutning primo april, afhængig af vejrliget.

Renoveringen omfatter udskiftning af den gamle spunsvæg med ny spunsvæg af azobétræ, som er både stærkt og langtidsholdbart, samt montering af ny hammer. Samtidig etableres ny betonbelægning på molen, som vi have samme højde som den vestlige sydside af kanalen og det nye molestykke ved sejlerskoleskurene (ca. 20 cm højere end de gamle moler).

Ved samme lejlighed renoveres også elforsyningen til vestmolen og sydmolen, samt vandforsyningen til sydmolen. Dette arbejde kan i perioder medføre afbrydelser af el og/eller vandforsyningen til den sydlige del af havnen.

Renoveringen udføres i to etaper. Første etape omfatter syd- og vestmolen mellem mastekranmolen og det nye molestykke. De både, som har vinterplads i vandet ved denne mole forhaler til andre pladser i havnen mens renoveringen står på. Når første etape er færdigrenoveret, skal de både som har vinterplads i vandet ved vestmolen mellem det nye molestykke og midterbroen, forhale til andre pladser, gerne ved det nyrenoverede stykke af vestmolen.

Renoveringsarbejdet kan medføre mindre gener i form af kørsel med entreprenørmaskiner, støj, både som skal forhales, og lejlighedsvise afbrydelser af el- og vandforsyningen m.v., men når dette er overstået, kan vi alle glæde os over de nye molestykker, og en havn som bliver bedre og bedre.

De bedste sejlerhilsener

Havnechefen