Navigation 2021/2022 i Sundby Sejlforening

  Kun for medlemmer af SSF.

  Undervisningsdag: 
  Mandag eller tirsdag kl. 19.00 – 21.00

  Kursusstart: 
  Mandag den 4. oktober eller tirsdag den 5. oktober i Skipperstuen.

  Kurset gennemgår det pensum der skal bruges for at bestå Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve for lystsejlere, teoretisk del.

  Påregn et kursusforløb med en del hjemmearbejde. Kurset afsluttes med prøve i en af weekenderne 5.-6. eller 12.-13. marts 2022.

  Pris for kurset er 2.000 kr. inkl. materialer, men ekskl. prøvegebyr (250 kr. i 2021). Materialer udleveres på første kursusdag.

  Da medlemmer, der var tilmeldt sejlerskolens praktiske sejlads i 2021, har fortrinsret, er der et begrænset antal pladser. Af samme årsag er der ikke plads til deltagere, der har den teoretiske del i forvejen. 

  Din ansøgning skal være indsendt inden den 20. september 2021. Optagelse er bestemt af din indmeldelsesdato i SSF. 

  Undervisere er Tom Høst (tlf. 27730863) og Jan Svärd.

  Tilmelding skal ske ved at du sender en mail med navn, telefonnummer, medlemsnummer og ønsket undervisningsdag (mandag eller tirsdag) til:

  navigation@sundby-sejlforening.dk med ”Navigation” i emnefeltet. 

  Samtidig med at du får besked om, at du er optaget på holdet, vil du få en faktura på kursusgebyret, der skal være betalt inden kursusstart.