Kursus i navigation til duelighedsbevis

Fyret på Kullen

Så er der åbnet for tilmelding til det obligatoriske kursus i navigation til duelighedsprøven i fritidssejlads.

Navigation i Sundby Sejlforening 2019/2020 – Kun for medlemmer af SSF

Undervisningsdag
Tirsdag kl. 19.00 – 21.00

Kursusstart
Tirsdag den 8. oktober kl. 19:00 i Det Maritime Ungdomshus yderst på Nordre Mole.

Kurset gennemgår det pensum, der skal bruges for at bestå Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve for lystsejlere, teoretisk del.
Påregn et kursusforløb med en del hjemmearbejde.
Kurset afsluttes med eksamen 3. eller 10. marts 2020.

Det koster det
Pris for kurset er 2.000 kr. inkl. materialer, men ekskl. eksamensgebyr.

Medlemmer, der har deltaget i sejlerskolens praktiske sejlads i 2019, har fortrinsret, hvorfor der er begrænset antal pladser. Af samme årsag er der ikke plads til deltagere, der har den teoretiske del i forvejen.

Din ansøgning skal være indsendt senest den 15. september 2019 for, at du kan komme i betragtning. Optagelse er bestemt af din indmeldelsesdato i SSF. 

Undervisere
Tom Høst og Jan Svärd

Sådan kommer du med
Tilmelding skal ske ved, at du sender en e-mail til navigation@sundby-sejlforening.dk med ‘Navigation’ i emnefeltet. Du skal oplyse navn og medlemsnummer. Hvis du optages på holdet, vil du i løbet af september få svar tilbage om, hvordan du indbetaler kursusgebyret.