Noter fra medlemsmødet d. 7 oktober

D. 7. oktober blev der afholdt medlemsmøde i SSF hvor ca. 50 medlemmer deltog.

Udover kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte medlemmer, blev der diskuteret nogle emner som bestyrelsen gerne ville høre medlemmernes holdninger til.

Emnerne var bl.a. 

  • Vision for SSF; ideer, ønsker og forbehold til hvilke muligheder du ser i de næste 5 – 10 år for SSF
  • Hvordan kan vi styrke aktiviteterne i Ungdomsafdelingen, Kapsejladsafdelingen og Sejlerskolen
  • Hvordan skal vi fejre 100års jubilæet i 2023?

Under det første punkt blev det bl.a. diskuteret hvorvidt SSF skulle involvere sig i et projekt omkring ’Ny Prøvestens Lystbådehavn’. Derudover blev der snakket om bedre faciliteter for gæstesejlere, Halvtag til lange master og fondssøgning.

Under det andet punkt blev der bl.a. diskuteret hvordan der kunne tiltrækkes flere hjælpere til ungdomsafdelingen. Mangel på både i sejlerskolen. Problemer med ansvar for vedligeholdelse af delebådene samt ønsker om flere aktive kvinder i foreningen.

Bestyrelsen informerede om at man vil anskaffe endnu en J/70 til næste sæson.

Med hensyn til fejringen af 100års jubilæet var der mange idéer, fra nye toiletbygninger, kapsejlads og fest til en 100års sæson.

Efter diskussion af de ovennævnte emner, blev der også tid til spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte medlemmer bl.a.:

  • Forslag om etablering af Teleslynge-anlæg i klubhuset. 
  • Spørgsmål til likviditeten i i år og næste år.
  • Spørgsmål til beskæring af træer og buske på søndre mole.
  • Hvad gør vi med de misligholdte både der fylder i havnen?

Diskussionerne var som altid i SSF livlige, og vidner om at vi har en levende forening med engagerede medlemmer.