Ny anvendelse af den nedlagte bedding

    Til den kommende generalforsamling har et udvalg udarbejdet forslag til, hvordan den nu nedlagte bedding kan anvendes fremover. Det drejer sig om kaj og landplads. Skitserne herunder viser eksempler på muligheder.

    Derudover skal det også drøftes/besluttes: Om der ønskes en bro ud i søndre bassin for at få flere bådpladser og hvor lang en bro i givet fald skal være.
    En flydebro i søndre bassin vil begrænse manøvremuligheder. Dette kan delvis afhjælpes med flytning af både, så alene mindre både ligger i hjørnerne og/eller flytning af pæle/overgang til anden fortøjning (y-bomme). Skitserne herunder viser nogle af udvalgets tanker.