Ny brugsaftale med Københavns Kommune underskrevet

På vegne af Sundby Sejlforening har jeg underskrevet en Brugsaftale gældende for de næste 30 år med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Det er en kæmpe forløsning, at vi nu efter at have talt med kommunen i over 4 år om en ny aftale endelig kan sige, at SSF’s fremtid i havnen er sikret i rigtig mange år fremover. Jeg vil gerne takke Kultur- og Fritidsforvaltningen for en konstruktiv dialog undervejs samt de mange andre, der har støttet os i bestræbelserne på at opnå en aftale som begge parter kan være tilfredse med, herunder ikke mindst Amager Øst Lokalråd og en række lokalpolitikere, der har talt vores sag. Desuden vil jeg takke de bestyrelsesmedlemmer, nuværende som tidligere, der har været med til at støtte op om forhandlingerne.

Da aftalen er længerevarende, skal Borgerrepræsentationen samt Ankestyrelsen i det nye år godkende aftalen før den kan træde fuldt i kraft, men efter det grundige arbejde der er gjort, kan jeg ikke forestille mig, at det ikke vil ske.

For medlemmer generelt vil der ikke blive oplevet den store forskel ift. den nuværende lejeaftale, og det er i aftalen slået fast, at området som hidtil styres iht. foreningens vedtægter og reglementer samt selvfølgelig de love og regler, der kommer fra myndighederne generelt. SSF anerkendes som en forening, der iht. foreningens formålsparagraf er berettiget til at modtage støtte iht. folkeoplysningsloven og derved får vi området stillet vederlagsfrit til rådighed i de næste 30 år. Så længe vores aktiviteter er iht. vore formålsparagraf kan kommunen ikke opsige aftalen. Herudover får vi i aftalen fastlagt at vi er berettiget til at bortforpagte driften af Restaurant Sundby Sejl på kommercielle vilkår.

Det anerkendes i aftalen, at alle bygninger og anlæg på området er foreningens, og at de kan blive stående uanset at de ikke er tinglyst, idet de er opført på tidligere umatrikuleret grund. Der er også lavet en aftale mht. vedligeholdelse af kørevejen til DMU.

Der er enkelte områder, hvor vi har måtte acceptere et kompromis imellem vores og kommunens ønsker. F.eks. vil den første del af vores parkeringsplads (ca. 25 pladser) fremover bliver offentlig parkering med de parkeringsregler der gælder for området (3-timers zone). Desuden skal vi betale en markedsleje for grunden under den del af klubhuset, hvor vi har en kommerciel restaurant.

Alt i alt mener bestyrelsen, at det har været værd at bruge de mange timer på forberedelse og forhandlinger samt at vente i årevis på en ny aftale. Vi mener, at vi har indgået den bedst mulige aftale for SSF, og specielt er vi glade for at aftalen gælder i 30 år.

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen

SSF Formand