,

Ny kode til toiletterne på nordre og søndre mole

Medio juli ændres koderne på toiletterne. Gæstesejlere får koden på kvitteringen for havnepenge.

Husk at henvise gæster til toiletter i klubhuset. Hvis det er en ”hastesag”, så åben til et toilet (uden bad!) uden at vores besøgende ser koden!

Koden vil fremover blive skiftet én gang om året med oplysning om den nye kode i årets første medlemsblad. I år vil den, udover at kunne læses i nyhedsbrevet, også kunne oplyses af Havnechefen / ved havnekontoret, da det ikke er alle medlemmer, der får nyhedsbrevet.

Hilsen Havneudvalget