Nye regler for sejlads langs kysterne i Københavns Politikreds

Københavns Politi indfører fra mandag den 03 JUL 2023 nye regler for sejlads langs kysterne i politikredsen, som i nogen grad også påvirker SSF’s medlemmer og vore gæstesejlere.

Reglerne gælder for motordrevne fartøjer, der sejler i en zone på op til 300 meter ud for kyststrækningerne i Københavns Politikreds.

  • Man må kun sejle vinkelret på kysten og kun i direkte gennemsejling af 300 meter zonen.
  • Man må ikke sejle til eller fra kystområder, der er udlagt som kommunal badestrand.
  • Gennemsejling må ske med en hastighed på maksimalt 5 knob. Dog med regionale undtagelser.
  • Man må højst sejle 3 knob ved Amager Strandpark (uden for sommerbadezonen), ved Lagunen i Amager Strandpark og ud for Kastrup Strandpark.
  • Alle fartøjer – med undtagelse af brætsejlads – skal være forsynet med navn og hjemmehavn eller andet identifikationsmærke på minimum 50 mm. i højden, som skal være placeret på et synligt sted, så det kan ses fra land.
  • Vandskiløb må foregå med den nødvendige hastighed, men skal foregå vinkelret på kystlinjen indtil man når 300 meter ud. Trækkende fartøj skal være bemandet med minimum to personer på mindst 18 år til udkig for og agter. Den ene person kan være føreren af båden.
  • Sejlads med bræt, surfing, kitesurfing og lignende må ikke være til hindring eller ulempe for badende, ligesom det ikke må medføre unødig støj til ulempe for andre. Det er ikke tilladt at surfe inden for badezonen i Kastrup Søbad.