Nye regler for båd-fællesskaber og udlejning

Nye regler vedrørende udlejning af båd i SSF’s havn.

På generalforsamlingen d. 17. marts 2024 blev det besluttet at ændre Reglement for havnen § 9, således at det nu tydeligt fremgår, at det ikke er tilladt at udleje sit fartøj fra SSF’s havn. Det gælder erhvervsmæssig såvel som privat udlejning, herunder udlejning til beboelse eller overnatning via f.eks. Airbnb eller på anden måde. SSF er en forening hvor medlemmerne har glæde af deres både. Det har aldrig været hensigten, og ej heller tilladt, at der skulle være mulighed for at tjene penge via udlejning af sit fartøj.

Nye regler vedrørende bådfællesskaber i SSF’s havn.

På generalforsamlingen d. 17. marts 2024 blev det besluttet at ændre Reglement for havnen § 11, således at det nu er beskrevet hvordan bådfællesskaber skal håndteres i SSF.

Der er en trend i samfundet henimod dele-koncepter, og det gælder også bådfællesskaber, hvor flere personer går sammen om at eje en båd. Vi har allerede flere af disse i SSF, og med vores opdaterede reglementer er det nu klart beskrevet, hvordan foreningen skal forholde sig til udskiftning af delejere, anciennitet ved ansøgning om havneplads osv. 

Kort fortalt er de nye regler:

  • En bådfællesskabskontrakt (samejeoverenskomst) skal være underskrevet af delejerne og godkendt af havneudvalget
  • Alle delejere skal være A-medlem af SSF
  • Ved tildeling af havneplads udregnes ancienniteten som gennemsnittet af de enkelte delejeres anciennitet
  • Alle delejere skal mindst have en 25 % ejerandel (dvs. max 4 delejere)
  • Delejerskabet registreres på alle delejere i medlemssystemet og ved ansøgninger om havneplads
  • Alle delejere skal have bestået minimum praktisk og teoretisk duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere
  • Ved ændringer af bådfællesskabet skal opdateret bådfællesskabskontrakt godkendes af havneudvalget, og den ny gennemsnitlige anciennitet skal være stor nok til at kunne få en plads iht. den årlige ansøgningsliste til havneplads

Læs den fulde tekst af de opdaterede paragraffer i ’Vedtægter og reglementer for Sundby Sejlforening’ >>

Med sejlerhilsen 

31-03-2024 / SSF Bestyrelse