Nyt fra formand og bestyrelse

corona6. apr. 2020
I det nye nummer af SSF Bladet står der mange ting, der ikke er sket eller som ikke kommer til at ske på grund af Corona-krisen. Det er en meget speciel situation, der er opstået, og planer må hele tiden opdateres eller ændres.

Jeg er ikke fratrådt og nye bestyrelsesmedlemmer er ikke valgt, fordi generalforsamlingen er udskudt. Vi fortsætter derfor alle på vores bestyrelsesposter, indtil det bliver muligt at afholde en ordinær generalforsamling. Vi vil indkalde til den med mindst 28 dages varsel, lige så snart det igen bliver tilladt at samles mere end 100 personer i et lokale.
For at sikre en planlægning af aktiviteterne og lette overgangen indtil generalforsamlingen, har bestyrelsen besluttet at udpege Claus Nygaard som ny formand for ungdomsudvalget og Jesper Lorents som ny formand for kapsejladsudvalget.

På baggrund af statsministerens og myndighedernes forholdsregler vedrørende Covid-19 opfordrer DIF og Dansk Sejlunion utvetydigt og indtrængende alle medlemsklubber til at indstille alle aktiviteter – både indendørs og udendørs – indtil videre. Det gælder enhver aktivitet, hvor medlemmerne kan mødes samt al anvendelse af klublokaler, klubbåde, træning m.v.

Med henvisning til ovenstående har SSF’s bestyrelse besluttet indtil videre at aflyse alle planlagte aktiviteter og sejlads i foreningens både samt at lukke alle klublokaler, herunder Skipperstuen, Fritidshuset, Kajakhuset og medlemsværkstederne. Samtidig har vi besluttet at suspendere vagtordningen fra den 6. april og i resten af nattevagtsperioden, der går til og med udgangen af april måned.

Det vil derfor ikke længere være muligt at ansøge om nattevagt i denne vagtsæson. I stedet vil der i hele perioden være hundevagt på området i løbet af nætterne. Der har været masser af ledige dage siden den 1. oktober til at få afviklet nattevagterne, men hvis du alvorligt føler, at der er specielle grunde til, at du er kommet i klemme, skal du sende en e-mail til vores sikkerhedsrepræsentant Tom, motorbaad-sikkerhed@sundby-sejlforening.dk, så vil bestyrelsen behandle sagen.

SSF Kontoret og Havnekontoret holder lukket indtil videre. Det vil derfor ikke være muligt at købe standere m.m. eller at få udleveret årsmærker for tiden. Havneudvalget vil informere mere om årsmærkerne, når der er klarhed over, hvordan udleveringen skal foregå.

De udendørs toiletter holdes åbne, og der vil blive gjort rent på alle hverdage.

Al kontakt til havneudvalget og havnefogeden skal ske via e-mails eller pr. telefon. Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne respekterer vores havnefogeds sikkerhed og lader være med at henvende sig personligt til havnefogeden på havnen!

Bestyrelsen beklager det besvær, som følger med vores beslutninger, men vi mener, at det er det eneste ansvarlige, vi kan gøre i den nuværende situation, hvor Corona-virussen stadig ikke er under kontrol.

Vi håber, at der ikke går alt for længe, før der bliver løsnet op på myndighedernes anbefalinger, således at vi igen kan nyde hinandens selskab og dyrke vores sport og fritidsinteresse i havnen og på vandet.

Indtil det sker, vil vi opfordre alle til at tage hensyn og tænke sig om, samt at følge myndighedernes anbefalinger:

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Begræns fysisk kontakt
  • Hold afstand, min. 2 meter.

Ældre og svagelige personer opfordres til at passe på sig selv og ikke møde andre i foreningen i ovenstående periode.

Bestyrelsen er løbende i kontakt med Restaurant Sundby Sejl. Restauranten melder selv ud om de tiltag, de gør for at øge alles sikkerhed.

Bestyrelsen følger situation nøje, og vi vil løbende melde ud, hvis der skal ske yderligere tiltag, eller når situationen normaliseres.

Med sejlerhilsen
Jørgen & Bestyrelsen