Nyt naturområde åbnet

    Området med de tre vindmøller nord for vores sejlrende er nu åbnet for offentligheden.

    Det har lignet en havn i flere år, men er et deponi for lettere forurenet jord. Nu er Prøvestenen Syd åbnet for offentligheden som rekreativt naturområde.

    Læs mere om Prøvestenens Syd på Amager Øst Lokaludvalgs website >>