Lidt mere om aktiviteterne

Husk praktisk beklædning.
”Sjakbajsen” til hver aktivitet vil være din kontaktperson. Ingen aktivitet bliver opstartet, hvis ”sjakbajsen” vurderer, at den ikke kan gennemføres på dagen.
SSF indkøber alle nødvendige materialer til gennemførelse af aktiviteterne.
[table]Nr.,
Aktivitet,Beskrivelse
1,Male masteskur, Det kræver vel ikke nærmere forklaring.
2,Male sejlerskole- og kapsejladsskur, En oplagt mulighed for f.eks nuværende/tidligere sejlerskoleelever til at forskønne de faciliteter som bruges flittigt. Samt lære hinanden bedre at kende.
3,Male skure som mangler maling,Vi vil denne dag hjælpe dem som ikke lige har fået malet deres skur endnu. Hvis man ikke ønsker at nogen maler ens skur kan man stadig nå at gøre det selv inden 13. maj 2018. Maling af skure vil selvfølgelig blive gjort med respekt for skurejeren.
4,Oprydning gammelt skoletelt,Vi laver en oprydning i teltet. Hvis du har gemt noget i teltet som vi ikke kan identificere er det klogt at fjerne det inden 13. maj 2018.
5,Oprydning og male kajakhuset,Vi vil gerne forskønne kajakhuset og rydde op så vi kan bruge det til nye/gamle aktiviteter.
6,Opsætning skilte på kajakpladser,En mere konkret opgave; forklares på dagen.
7,Montering af filt på kajakpladser,En konkret opgave; forklares på dagen.
8,Efterspænding af borde og bænke, En mere konkret opgave; forklares på dagen.
9,Lave tag på malingsaffaldsskur (på pladsen),Her kan man hjælpe Martin og Mikkel.
10,Oprydning på pladsen (vinterbådpladser),Gennemgang af alle vinter pladser for affald m.m. Ting som ikke er affald bedes sat inden for rammen af vinterstativet og røres ikke. Gamle bukke eller andet som man ønsker smidt ud kan sættes ud på nærmeste kørevej 12. maj 2018. Affald sættes ud på køreveje (synligt); bliver fjernet af traktor til sortering (affaldsteam). Oprydning foretages med respekt for vinterpladsejere.
11,Rensning af ydre hegn ud mod Amager Strandvej,Her er der mulighed for at hjælpe til med at fjerne affald og ordne buskads. Det ydre hegn er vores ansigt udadtil og vi har ønske om at det fremstår så pænt som muligt. Affald sættes ud på køreveje (synligt); bliver fjernet af traktor til sortering (affaldsteam).
12,Affalds- og sorteringsteam,Er du god til at sortere affald og kan placere det rigtigt i vores containere så er det opgaven for dig. Kræver god fysik.
13,Rengøring ydre toiletter (klubhus) og nye på nordre og søndre,Vi klargør toiletfaciliteterne til den nye sæson med en ordentlig hovedrengøring og små forbedringer.[/table]