Opfølgning på visionsmødet om fremtidens SSF

Kære SSFére

Onsdag den 27/8-2023 afholdt foreningen et velbesøgt visionsmøde i restauranten i SSF.

Der har igennem nogen tid været arbejdet med emnet i Udvalget for Klubhus og bygninger. For at få andre øjne på, at få inspiration til udviklingen blev det besluttet at inddrage arkitekt Dan B. Hasløv, der har gennemført et hav af lignende projekter rundt om i Danmark. 

Vi skulle så med visionsmødet indsamle gode ideer til det videre arbejde sammen med det allerede udførte arbejde i udvalgene, og det var en sand fornøjelse at se det store positive engagement fra alle fremmødte deltagere, der til fulde indfriede vores forventninger, og vigtigst af alt gav mange nyttige input til det videre arbejde.

Primo september vil der på hjemmesiden være en beskrivelse af alle indkomne forslag.

Uanset, hvilke ideer der skal blive til virkelighed, så er det vigtigt, at vi beholder samme SSF-ånd i foreningen, men gerne på et stærkere fundament. Et af de store emner er bl.a. at få etableret et stærkere socialt sammenhæng mellem ældre og nye medlemmer, et naturligt samlingspunkt. Visionsmødet viste betydelig interesse i at få et nyt foreningshus, der vil kunne samle og understøtte mange af vores forskelligartede funktioner i SSF. Vi er naturligvis opmærksomme på at vi skal have noget, som vil blive brugt rigtig meget, og at det vil blive et naturligt samlingspunkt i havnen.

Til jer der ikke kunne få tid til at deltage, så er der frist frem til 4/9-23 om at skrive til os om netop dine ønsker, det kan være nye ideer eller noget vi allerede har, som du ønsker vi skal bevare. Håber så mange som overhovedet muligt griber muligheden for at komme med ideer, og meget gerne, hvorfor det skal være sådan. 

Endnu en gang tusind tak til alle jer der mødte op til visionsmødet.

Skriv til os på havnerep_l@sundby-sejlforening.dk senest den 4/9-23 med dine ideer, alt er velkomment.

Venlig hilsen

Klubhus- og bygningsudvalget samt Havneudvalget