Optimering af havn og plads!

vinteren 20/21

Sundby Sejlforening har altid været og er stadig en eftertragtet forening, som rigtig mange gerne være en del af!

For at flest mulig af medlemmerne kan få glæde af de mange faciliteter, så vil Havneudvalget de næste år arbejde på at optimere området!

Hvad betyder nu det?

På land satses der på at placere fartøjer af samme størrelse og art i samme område. Som forsøg vil der måske på et eller flere arealer satses på, at fartøjer placeres efter optagningstid (altså nyt sted på området hvert år) og at pladsen om sommeren kan benyttes til trailerfartøjer eller parkering, når stativerne er flyttet væk.

Ved slæbestedet og bådkranen skal der etableres plads til de trailerbåde, der sejler kapsejlads eller fast benytter disse faciliteter.

I praksis betyder det, at ingen bådejer kan regne med at have fast landplads, netop hvor den er i dag. Men ingen får ny plads før der er orienteret herom og Havneudvalget har hørt ønsker til placering. Det er som sagt en flerårigt proces.

I havnebassinet er pladserne bestemt af de p.t. nedslåede pæle. Idealet er, at et fartøj netop kan komme ind på dets plads med max. 10 cm ”luft”, når fenderne er taget op! Fartøjets længde skal mindst fylde 60% til 70% af pladsens længde. Hvis det ikke er tilfældet, så er det stort set umuligt at lave fortøjning uden, at det generer nabofartøjerne.

I øjeblikket er der flere fartøjer, der har fået tildelt en plads, der er større end nødvendigt. Derfor vil der, når der kommer nye ledige pladser, blive tjekket om et fartøj på ”en for stor plads”, kan flyttes hertil. Også her orienteres inden en evt. flytning, så der kan tages hensyn til evt. grejskur og ønske om placering i havnen.

Målet er, at foreningen får alle land- og havnepladser udnyttet bedst muligt og samtidig får nedbragt den store venteliste på specielt havnepladser.

På forhånd tak for jeres forståelse og samarbejde.

Havneudvalget, maj 2021