Pæne grejskure!

Sundby Sejlforening har mange aktiviteter og muligheder for dens mange medlemmer.

Det at er eje et grejskur er et af dem, og rigtig mange medlemmer står på venteliste for at erhverve et!

Da vi alle skal være tilfredse medlemmer og lidt stolte af vores sejlforening, så er det selvfølgelig nødvendigt, at vi har en pæn vedligeholdt havn. Det er derfor ærgerligt, at rigtig mange skurejere ikke vedligeholder netop deres skur.

Havneudvalget har nemlig netop gennemgået samtlige skure og noteret 80 skurnumre, hvor skuret ikke er i en tilfredsstillende stand – de fleste steder mangler en pæn sortmalet facade – og  virker derfor forsømte. Det ses selvfølgelig tydeligst, hvor naboskuret er i tip top stand!

Foreningens Reglement for Pladsen siger i § 7: ”…. Det påhviler ejeren at vedligeholde skuret, dog leveres træbeskyttelsesmiddel af foreningen.” 

Det gælder altså om at komme i gang lige nu, hvor sejlsæsonen starter, og der kommer liv overalt i foreningen.

Havneudvalget vil om kort tid lave en ny besigtigelse og herefter rette direkte kontakt til de skurejere, der ikke har vedligeholdt deres skur. Hvis der ikke sker en klar forbedring, så vil Havneudvalget være tvunget til at indstille til bestyrelsen, at konkrete skure overtages af foreningen med henblik på videresalg til et andet medlem.

Med sejlerhilsen

SSF Havneudvalg