,

Parkering på Sundby Sejlforenings område

Havneudvalget får et stigende antal henvendelser vedrørende problemer med parkering på foreningens område indenfor porten. Parkerede biler optager trailerpladser for andre medlemmer, blokerer for ud- & indkørsel af trailere, eller holder til gene for kranbiler, som skal søsætte både.

Det fremgår af Reglement for Pladsen § 1, at “al motorkørsel og parkering uden tilladelse på havnepladsen er forbudt. Undtaget er dog ærindekørsel.”

Parkering på havneområdet indenfor porten bør derfor kun forekomme undtagelsesvis og kortvarigt i forbindelse med et ærinde på havnen – og altid med skyldig hensyntagen til andre, og til havnerelaterede aktiviteter i området, så disse ikke generes.

Som udgangspunkt bør parkeringspladsen udenfor porten benyttes af alle, og parkering indenfor porten bør kun forekomme hvor dette er nødvendigt (og ikke blot bekvemt 😊).

Kun trailere, der bruges til både, der er betalt pladsleje for, må parkeres på pladsen. Private ladtrailere m.m. må parkeres hjemme i haven.

I forbindelse med længere sejlture kan langtidsparkering indenfor porten finde sted. Dette skal i hvert enkelt tilfælde aftales med havnechefen.

Disse retningslinjer har til formål at sikre en problemløs afvikling af alle aktiviteter på havnen, og en god tone blandt alle som færdes på havnen.

Vi opfordrer alle medlemmer til at hjælpe til med, at vi alle kan være her uden problemer!

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg & Havnechef