Praktiske bemærkninger til dit duelighedsforløb

  Introduktionsmødet i april
  Det er vigtigt at du møder op til introduktionsmødet. Hvis du er forhindret i at møde, skal du melde afbud til sejlerskolelederen, så du ikke risikerer at blive slettet af listen.

  Ved introduktionsmødet vil du møde “din båd”, dine holdkammerater og din instruktør. Vi vil også gennemgå en lang række praktiske forhold, som er relevante for dig at kende.

  Alt sammen noget som er vigtigt for et godt sejlerskoleforløb. Du får også lejlighed til at spørge om alt, hvad du har brug for at vide. Det kan være en god ide at vente med at købe en masse personligt udstyr og tøj, indtil du har deltaget i introduktionsmødet.

  Efter en fællessamling deler vi os op i de hold, der er dannet. Der vil du sammen med holdkammeraterne og instruktøren kunne tale om alle detaljer, du har behov for at vide noget om.

  Forsikring
  Sundby Sejlforening har ikke en ulykkesforsikring, som dækker dig under forløbet. Vi anbefaler, at du undersøger, om du har en fritidsulykkesforsikring. Hvis ikke kan det være godt at få en sådan.

  Forventninger til SSF
  Vi vil gøre os umage for, at du får et kvalificeret undervisningsforløb, som kan give dig basis for at blive en god sejler med al den glæde lystsejlads kan give.

  Forventninger til eleverne
  Vi forventer, at du møder op til undervisningen og deltager aktivt i både klargøring, tilrigning, sejlads og afrigning af bådene. Sejlerskolens både vedligeholdes af elever, i samarbejde med instruktørerne, der arbejder frivilligt og ulønnet. Arbejdet på bådene er vigtig at være fælles om, så bådene er sejlklar til standerhejsningen.

  Vi forventer, at du med lyst og positiv energi vil gå ind i sejlerlivet – som kan give så store glæder.

  Har du særlige behov, der har betydning for din undervisning eller din sikkerhed, forventer vi, at du sørger for at orientere din instruktør om dette.

  På skolebådene sejler vi altid med redningsvest eller svømmevest.

  Det er ikke tilladt at indtage øl eller spiritus før eller under sejlads på sejlerskolen!